Autor Posolstva Grálu

Autor Posolstva Grálu ponúka svojimi dielami každému človeku pomocnú ruku na to, aby mohol dozrieť vo vnútorne pevnú a silnú osobnosť. V jeho prednáškach, dotýkajúcich sa základných otázok ľudského bytia – života a smrti, osudu a spravodlivosti, Boha a jeho stvorenia – sa roztvára logický obraz sveta umožňujúci svojou dôslednosťou a úplnosťou pevné zakotvenie v poznaní.

Abd-ru-shin o svojom cieli v roku 1936 povedal:

„Môj cieľ je duchovného druhu!

Ale neprinášam nové náboženstvo, nechcem založiť novú cirkev ani nejakú sektu, ale so všetkou jednoduchosťou podávam jasný obraz samočinného pôsobenia vo stvorení, ktoré v sebe nesie Božiu vôľu, z ktorej môže človek jasne rozpoznať, ktoré cesty sú pre neho dobré.“

Podľa tejto nosnej myšlienky chcel Abd-ru-shin postaviť do stredu pozornosti svoje Posolstvo, nechcel obracať pohľad na svoju osobu ako na ústredný bod náuky Grálu. Kult osobnosti odmietal. Jasne a zreteľne vyzval svojich čitateľov, aby dbali „nie na to, kto Slovo priniesol, ale Slovo samé“.

 * * *

Abd-ru-shin sa narodil 18. apríla 1875 v Bischofswerde (Sasko) a bol pokrstený menom Oskar Ernst Bernhardt V bezpečí rodného domu prežil šťastné detstvo a mladosť, na ktoré nadviazalo obchodné vzdelanie a samostatné podnikanie v Drážďanoch.

V nasledujúcich rokoch podnikal Oskar Ernst Bernhardt rozsiahle obchodné a poznávacie cesty a z obchodníka sa stále viac vyvíjal na uznávaného spisovateľa. Jeho literárne dielo obsiahlo okrem iného cestopisy, romány i poviedky. Ako člen Zväzu nemeckých dramatikov napísal niekoľko drám, z ktorých niektoré sa s úspechom hrali v Lipsku a na iných miestach.

Potom, ako istý čas žil vo Švajčiarsku a v Amerike, vydal sa Oskar Ernst Bernhardt v roku 1913 do Londýna. Tam zažil vypuknutie prvej svetovej vojny a v roku 1915 bol internovaný na ostrove Man. Na jar roku 1919 sa Oskar Ernst Bernhardt mohol vrátiť do svojej vlasti, kde si potom uvedomil svoju vlastnú životnú úlohu — sprostredkovať ľuďom ono obsiahle poznanie o stvorení, ktoré nosil v sebe.

Posolstvo Grálu, ktoré začal písať v roku 1923 — spočiatku vo forme tzv. „Listov Grálu“, ako aj verejných prednášok, neskôr ako knihu - Oskar Ernst Bernhardt spísal pod menom Abd-ru-shin.

Toto meno sa skladá z perzsko-arabských prvkov s významom „Služobník Svetla“ nebo „Syn Svetla“. Bolo zvolené v nadväznosti na jeho predchádzajúci život na Zemi a malo byť v budúcnosti neoddeliteľne spojené s jeho dielom.

* * *

V roku 1929, potom ako Abd-ru-shin našiel na Vomperbergu v rakúskom Tirolsku pozemskú vlasť, kde chcel svoje Posolstvo Grálu dokončiť, cítil sa nútený zaujať kritický postoj k nacionálne socialistickému zmýšľaniu.

Povedal, že posudzovať ľudí podľa rasy, národnosti alebo náboženstva „nie je hodné skutočného človeka.“

„To je priveľmi malicherné a nehodné skutočného človeka. Veria títo ľudia, že budú smieť raz vtiahnuť do kráľovstva Božieho s národnými zástavami a národnými hymnami? […] Akí jednostranní sú okrem toho rasoví bádatelia, ktorí sa usilujú posudzovať len podľa zovňajšku, zatiaľ čo vlastný človek je duch, a jedine ten rozhoduje. A tento duch je starší než terajší i predchádzajúce pozemské telo. Uvažujme raz čisto pozemsky: dobrý človek bude vždy rovnaký, aj keby sa viackrát prezliekol do iných šiat. Vo všednom pracovnom odeve je práve taký, ako vo sviatočnom šate. Nie inak je to s duchom, s vlastným človekom.“

Fanatizmus a náboženský dogmatizmus sú nezlučiteľné s Posolstvom Grálu, v ktorom sa ako základná podmienka predpokladá ochota k samostatnému, vecne orientovanému mysleniu bez predsudkov.

V roku 1938, bezprostredne po uchopení moci nacionálnymi socialistami v Rakúsku, bola Osada Grálu, ktorá medzitým vznikla na Vomperbergu v Tirolsku, bez náhrady vyvlastnená. Abd-ru-shina 12. marca uväznili a od septembra 1938 bol zverený pod kontrolu gestapa — najskôr v Schlaurothe pri Görlitz a potom v Kipsdorfe v Krušných horách.

Požehnané pôsobenie Abd-ru-shina tým bolo na konci, akákoľvek ďalšia činnosť na splnenie jeho úlohy mu bola držiteľmi politickej moci zakázaná. 6. decembra roku 1941 Abd-ru-shin v dôsledku toho umiera. Jeho pozemské telo bolo pochované 11. decembra 1941 v jeho rodisku Bischofswerde. Až v roku 1949 mohlo byť prevezené do Osady Grálu, potom, ako bola Osada Grálu po skončení vojny navrátená Márii Bernhardtovej, vdove po Abd-ru-shinovi.

Existujú početné líčenia ľudí, ktorí Abd-ru-shina osobne mohli poznať a byli zaujatí jeho prostou prirodzenosťou, ale aj vznešeným a pritom dobrotivým spôsobom správania. V správe jedných mníchovských novín z roku 1933 sa píše: „Je to niečo tajomné, čo ho obklopuje, čo hovorí z jeho očí, z jeho jasného, ostrého a pritom dobrotivého pohľad a čo pôsobí ako pozdrav zo svetlých diaľok…“

Jednotlivé prednášky svojho Posolstva Grálu Abd-ru-shin s konečnou platnosťou v posledných rokoch svojho života ešte raz usporiadal. Vytvoril tým ono „vydanie z poslednej ruky“, ktoré zostalo jeho duchovným odkazom a zároveň vlastný dôkazom jeho osobnosti.