Impressum

Internationale Gralsbewegung
Marktstraße 19
6130 Schwaz
Österreich
Telefon: (+43) (0) 5242 71383
Telefax: (+43) (0) 5242 71383-14
E-Mail: office@internationale-gralsbewegung.org

Internet: www.hnutiegralu.sk

Vylúčenie zodpovednosti
Informácie nachádzajúce sa na tejto webovej stránke majú len informatívny charakter. Aj keď sa snažíme udržiavať informácie aktuálne a správne, neposkytujeme záruky žiadneho druhu, vyjadrené či skryté, o úplnosti, presnosti, spoľahlivosti, vhodnosti alebo dostupnosti tejto webovej stránky alebo informácii či príslušnej grafiky obsiahnutých na tejto webovej stránke, pre nijaký účel.

Odkazy na iné webové stránky
Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné záujmové webové stránky. Avšak, len čo použijete tieto odkazy a opustíte túto webovú stránku, vezmite na vedomie, že nemáme žiadnu moc nad inou webovou stránkou. Preto nemôžeme niesť zodpovednosť za ochranu a súkromie žiadnej informácie, ktorú poskytnete pri návšteve takýchto stránok. Takéto stránky nespadajú do tohto vyhlásenia o súkromní údajov. Buďte opatrní a všímajte si vyhlásenia o súkromí údajov platných pre príslušnú webovú stránku.