Ochrana dát

Všeobecne

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky výslovne uvádza, že štandardný prenos dát internetom (napr. e-mailová komunikácia) nie je chránený pred neoprávneným prístupom tretích strán k prenášaným údajom.

Ochrana osobných údajov

Použitie kontaktného formuláru a objednávkového formuláru vyžaduje zadanie osobných údajov aby bolo možné zabezpečiť požadované služby. Všetky zadané údaje slúžia výhradne pre tento účel a nebudú ďalej uchovávané. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Upozornenie na analýzu webových stránok

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analyzačnú službu, ktorú poskytuje Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené do vášho počítača, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako užívatelia používajú túto stránku. Táto informácia, ktorú generuje cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), sa vysiela a uchováva na serveroch Google v Spojených štátoch. Google použije túto informáciu za účelom vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, vytvorenia správ o aktivite webovej stránky pre webových operátorov a poskytnutia ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webovej stránky a používania internetu. Google môže túto informáciu odovzdať aj tretím stranám, ktoré to zo zákona vyžadujú, alebo keď takéto tretie strany spracúvajú túto informáciu v mene Google. Google nepričlení vašu IP adresu k nijakým iným údajom, ktorých je držiteľom. Môžete odmietnuť používanie cookies prostredníctvom zvolenia príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak, prosím, vezmite na vedomie, že ak tak urobíte, je možné, že nebudete môcť úplne využívať funkčnosť tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky dávate Google súhlas so spracovaním údajov o vás spôsobom a za účelom, uvedenými vyššie.

Kedykoľvek môžete zablokovať Google Analyticsu zber a uchovávanie údajov. Viac informácii nájdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Upozorňujeme, že táto stránka používa Google Analytics spolu s rozšírením "_anonymizeIp ()". Preto prenesené IP adresy sú redukované, aby zakázali priame linky na našich návštevníkov