Autor Posolstva Grálu

Autor Posolstva Grálu podáva každému človeku pomocnú ruku svojimi dielami. v jeho prednáškach, ktoré sa dotýkajú základných otázok ľudského bytia – života a smrti, osudu a spravodlivosti, Boha a jeho stvorenia – sa odhaľuje logický obraz sveta, ktorý svojou dôslednosťou a úplnosťou umožňuje človeku získať pevné zakotvenie v poznaní a dozrieť tak vo vnútorne pevnú a silnú osobnosť.

O svojom cieli Abd-ru-shin v roku 1936 povedal nasledovné:

„Môj cieľ je duchovného druhu!
Neprinášam však nové náboženstvo, nechcem založiť novú cirkev ani nejakú sektu, ale vo všetkej jednoduchosti podávam jasný obraz samočinného pôsobenia vo stvorení, ktoré v sebe nesie Božiu vôľu, z ktorej môže človek jasne rozpoznať, ktoré cesty sú pre neho dobré.“

Podľa tejto nosnej myšlienky sa Abd-ru-shin snažil postaviť do stredu pozornosti svoje Posolstvo. Nechcel obracať pohľad na svoju osobu ako na ústredný bod, pretože kult osobnosti odmietal. Jasne a zreteľne vyzval svojich čitateľov, aby dbali „nie na to, kto Slovo priniesol, ale na Slovo samotné“.

* * *

Abd-ru-shin sa narodil 18. apríla 1875 v Bischofswerde, v Sasku. Bol pokrstený menom Oskar Ernst Bernhardt. v bezpečí rodného domu prežil šťastné detstvo a mladosť, na ktorú nadviazalo obchodné vzdelanie a samostatné podnikanie v Drážďanoch.

V nasledujúcich rokoch podnikal Oskar Ernst Bernhardt rozsiahle obchodné a poznávacie cesty. z obchodníka sa stále viac vyvíjal na uznávaného spisovateľa. Jeho literárne dielo obsahovalo okrem iného cestopisy, romány i poviedky. Ako člen Zväzu nemeckých dramatikov napísal niekoľko drám, z ktorých sa niektoré s úspechom hrali.

Potom, ako žil nejaký čas vo Švajčiarsku a v Amerike, vydal sa Oskar Ernst Bernhardt v roku 1913 do Londýna, kde ho zastihol začiatok prvej svetovej vojny. v roku 1915 bol internovaný na ostrove Man. Až na jar v roku 1919 sa Oskar Ernst Bernhardt mohol vrátiť do svojej vlasti, kde si uvedomil svoju vlastnú životnú úlohu – sprostredkovať ľuďom ono obsiahle poznanie o stvorení, ktoré nosil v sebe.

Posolstvo Grálu, ktoré začal písať v roku 1923 spočiatku vo forme tzv. „Listov Grálu“ a verejných prednášok, neskôr ako knihu, spísal Oskar Ernst Bernhardt pod menom Abd-ru-shin. Toto meno, ktoré je zložené z perzsko-arabských prvkov s významom „Služobník Svetla“, malo byť v budúcnosti neoddeliteľne spojené s jeho dielom.

* * *

V roku 1929, potom ako Abd-ru-shin našiel na Vomperbergu v rakúskom Tyrolsku svoju vlasť, kde chcel svoje Posolstvo Grálu dokončiť, cítil nutnosť zaujať kritický postoj voči nacionálne socialistickému zmýšľaniu, pretože posudzovať ľudí podľa rasy, národnosti alebo náboženstva „nie je hodné skutočného človeka“.

„Je to príliš malicherné a pre pravého človeka nedôstojné. Veria títo ľudia, že budú raz smieť vtiahnuť do Božej ríše pod národnými zástavami a s národnými hymnami? (...) Akí jednostranní sú okrem toho rasoví bádatelia, ktorí sa pokúšajú posudzovať iba podľa zovňajšku, zatiaľ čo vlastný človek je duch, a jedine ten rozhoduje. a tento duch je starší ako terajšie alebo predchádzajúce pozemské telo. Uvažujme raz čisto pozemsky: Dobrý človek bude vždy rovnaký, aj keď si niekoľkokrát vymení svoj odev. v pracovnom odeve je presne taký istý, ako vo sviatočnom obleku. Nie inak je to u ducha, čiže vlastného človeka.“

Fanatizmus a náboženský dogmatizmus sú nezlučiteľné s Posolstvom Grálu, v ktorom sa ako základná podmienka predpokladá ochota k samostatnému, vecne orientovanému mysleniu bez predsudkov.

V roku 1938, bezprostredne po uchopení moci nacionálnymi socialistami v Rakúsku, bola Osada Grálu, ktorá medzitým vznikla na Vomperbergu v Tyrolsku, bez náhrady vyvlastnená. Abd-ru-shina 12. marca uväznili a od septembra 1938 bol zverený pod kontrolu gestapa – najskôr v Schlaurothe pri meste Görlitz a potom v Kipsdorfe v Krušných horách.

Požehnané pôsobenie Abd-ru-shina tým bolo na konci. Akákoľvek ďalšia činnosť na splnenie jeho úlohy mu bola držiteľmi politickej moci zakázaná, čoho dôsledkom Abd-ru-shin 6. decembra 1941 umiera. Jeho pozemské telo bolo 11.decembra 1941 pochované v rodnej Bischofswerde a v roku 1949 prevezené do Osady Grálu, po tom, ako bola opätovne navrátená Marii Bernhardtovej, vdove po Abd-ru-shinovi.

Existujú početné opisovania ľudí, ktorí Abd-ru-shina osobne poznali a boli zaujatí jeho prostou prirodzenosťou, ale tiež vznešeným a pritom dobrotivým správaním. v správe jedných mníchovských novín z roku 1933 sa píše: „Je to niečo tajomné, čo ho obklopuje, čo hovorí z jeho očí, z jeho jasného, ostrého a pritom dobrotivého pohľadu a čo pôsobí ako pozdrav zo svetlých diaľav...“

Jednotlivé prednášky svojho Posolstva Grálu usporiadal Abd-ru-shin v posledných rokoch svojho života ešte raz a to s konečnou platnosťou. Vytvoril tým ono „vydanie z poslednej ruky“, ktoré zostalo jeho duchovným odkazom a zároveň vlastným dôkazom jeho osobnosti.