Nadácia Posolstva Grálu

Nadácia Posolstva Grálu (Stiftung Gralsbotschaft) má verejnoprospešný účel. Podporuje duchovné a mravné povznesenie ľudí prostredníctvom sprostredkovania a nasledovania poznania prameniaceho z myšlienok diela „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu”.

Nadácia je jedinou autorizovanou inštitúciou, ktorej úlohou je vydávanie, tlač, preklad a šírenie diela „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu” od Abd-ru-shina.

Bola založená v roku 1951 z iniciatívy pani Márie Bernhardt, vdove po autorovi „Posolstva Grálu“ Oskarovi Ernstovi Bernhardtovi (Abd-ru-shin).

Sídlo nadácie Stiftung Gralsbotchaft je v Stuttgarte. Vydavateľstvo sa nachádza v Ditzingene.

Založenie nadácie Stiftung Gralsbotschaft bolo schválené Ministerstvom kultúry v Baden-Wurttembergu, od Finančného úradu dostalo na základe jeho stanov štatút verejnoprospešnej inštitúcie.

Knihy, brožúry a písomnosti v rôznych jazykoch si možno zaobstarať na stránkach posolstvo-gralu.org/ alebo na kontaktnej adrese:

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart
Telefón: +49-7156-953215
Fax: +49-7156-18663
E-mail: info@gral.de
Internet: www.gral.de

Účet na poukazovanie darov:
Banka: Baden-Württembergische Bank
Kód banky: 600 501 01
Číslo účtu. 2 448 907
BIC/SWIFT: SOLADEST
IBAN: DE06600501010002448907